Gizlilik Politikası

Gizliliğinize saygı duyuyoruz.

Bu politika, http://www.medwow.com/ ("MedWOW") adresindeki internet sitemizde kabul etmiş olduğumuz gizlilik uygulamalarını açıklamaktadır. Gizlilik politikası, MedWOW’da kişisel bilgilerinizi hangi yollarla aldığımızı ve kullandığımızı ve bilgileriniz ile ilgili ne tür haklara ve seçeneklere sahip olduğunuzu belirtmektedir.

İşbu politika Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek bu politikanın şartlarının bağlayıcılığını da kabul etmiş olursunuz.

 

Topladığımız Kişisel Bilgiler

MedWOW’a kayıt olduğunuz, satılık bir ürün listelediğiniz, sipariş veya teklif verdiğiniz veya MedWOW üzerinden bir takım hizmetleri kullandığınız zaman sizden adınız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız ve kredi kartı numaranız gibi ödeme şeklinize dair detayları içeren bir takım kişisel bilgilerinizi bizle paylaşmanızı isteyebiliriz.

MedWOW’u kullanırken sizinle ilgili daha fazla bilgi de toplayabiliriz. Örneğin, Hizmetleri kullanım sıklığınız ve kullanımınızın kapsamını, oturumlarınızın süresini, ziyaret ettiğiniz sayfaları, okuduğunuz bilgileri, yaptığınız işlemlerin detaylarını, kullandığınız veya oluşturduğunuz içerikleri, görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklamları, MedWOW’daki diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar ile geçtiğiniz iletişimleri, MedWOW’a veya MedWOW’daki diğer hizmetlere erişiminizi sağlayan İnternet protokol (IP) adresinizi ve MedWOW’a giriş yaparken kullanmakta olduğunuz bilgisayar sisteminin coğrafi konumunu kaydedebiliriz.

Bu bilgileri günlük dosyaları aracılığı ile otomatik olarak bir araya getirmekteyiz. MEdWOW’a kayıtlı iseniz, aldığımız bilgiler isimsiz olabileceği gibi bazen de kişisel olarak tanımlanabilir olabilir. Şayet kayırlı bir kullanıcı değilseniz, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgilerin hiçbirinden bilerek yararlanmıyoruz demektir.

Sizinle iletişim alış-verişinde bulunduğumuz durumlarda hakkınızda daha fazla bilgi edinilebilir; örneğin müşteri destek birimimizden herhangi bir talepte bulunduğunuz zaman veya Telif Hakları Ajansımız sizinle MedWOW’daki içeriğiniz ile ilgili irtibata geçtiği durumlarda bu geçerlidir.

 

Sizin şahsen tanımlanabilir bilgilerinizle ne yapıyoruz?

Şahsen tanımlanabilir bilgilerinizi sadece aşağıdaki amaçlar için kullanacağız:

- MedWOW’u kullanmanızı sağlamak ve size MedWOW hizmetlerini sunmak için;

- MedWOW hizmetlerimizi geliştirmek ve müşterilerin isteğine uygun hale getirmek için;

- size destek vermek, şikayetlerinizi ele almak ve ücretleri toplamak için;

- size güncellemeleri ve bildirileri göndermek ve sizi MedWOW üzerinden verdiğimiz hizmetler veya diğer hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirmek için. Info@medwow.com adresindeki müşteri destek birimimize posta yollayarak veya “Benim MedWOW’um”dan “tercihlerim”i değiştirerek istediğiniz anda posta listelerimizden çıkmayı talep edebilirsiniz.

- Alıcı ve satıcılar arasında kişisel bilgilerin birbirlerine aktarımı da dahil olmak üzere MedWOW üzerinden çevrimiçi satılık ürünler ile ilgili işleri yürütmek, muhafaza etmek ve yönetmek için;

- içeriğinizi MedWOW’da ilan etmek ve sizinle aramızdaki ve sizinle diğer kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için;

-MedWOW’un Kullanım Koşullarını uygulamak için;

- gerekli gördüğümüz durumlarda sizinle irtibata geçebilmek için;

- geçerli tüm yasalarla uyumlu olmak ve yine geçerli tüm yasalar altında emniyet teşkilatına yardımcı olmak için;

- ücretleri ve borçları tahsil etmek ve dolandırıcılığı, suiistimali, ihlalleri, kimlik hızsızlığını ve MedWOW’un diğer tüm kötüye kullanımlarını engellemek için;

- MedWOW ile ilişkili veya MedWOW’a dair sizinle bizim aramızda veya sizinle diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar veya yasal takiplerde her türlü işlemi uygulamaya koymak için;

- zaman zaman size bizim veya başkalarının pazarlama veya reklam materyallerini göndermek için. Açık bir şekilde onayınız olmadığı sürece size üçüncü tarafların pazarlama veya reklam materyallerini yollamayacağız. İstediğiniz anda onayınızı geri alabilir ve Info@medwow.com adresindeki müşteri destek birimimize posta yollayarak veya “Benim MedWOW’um”dan “tercihlerim”i değiştirerek bu tür materyaller almayı bırakabilirsiniz.

- Hiçbir durumda sizin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi açık onayınız olmadan reklamcılar ile paylaşmayacağız;

- işbu Politikada veya MedWOW’un Kullanıcı Sözleşmesinde öngörülmüş olan veya yasa tarafından uygun görülen diğer amaçlar için.

 

Birleştirilmiş bilgileri nasıl kullanıyoruz?

İşbu politikanın hükümleri uyarınca, MedWOW’daki kimliksiz, istatistiki, ve birleştirilmiş bilgileri, yegane takdirimize bağlı olarak ancak bu tür bilgilerin sizi kişisel olarak tanımlamayacağı şekilde ve yine bu tür bilgileri bilmeden veya bilerek onayınız olmaksızın kimliğinizi açıklayacak şekilde kullanmamak kaydıyla MedWOW üzerinden veya MedWOW kullanıcılarına veya tedarikçilerimize, ortaklarımıza veya diğer tüm üçüncü taraflara gönderme, ifşa etme, aktarma veya erişilebilir hale getirmeyi de içerecek şekilde kullanabiliriz.

Bu tür bilgileri ayrıca MedWOW hizmetlerinin kalitesini arttırmak, deneyiminizi iyileştirmek ve hizmetleri müşterilerin isteğine uygun hale getirilmesini içeren yeni hizmetler ortaya koymak, mevcut içerik veya hizmetleri değiştirmek veya iptal etmek ve daha başka içsel ve istatistiksel amaçlar için MedWOW’un düzgün bir şekilde çalışmasını ve işlev göstermesini sağlamak adına kullanabiliriz.

 

Bilgilerin başkalarıyla paylaşımı

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi üçüncü taraflara onların pazarlama amaçlarına hizmet edecek şekilde satmayız ve kiralamayız.

Şahsen tanımlanabilir bilgileri başkalarıyla aşağıdaki hallerde veya açık onayınıza tabi olarak paylaşabiliriz:

  • Satılık ürün listelediğinizde veya satın alma siparişi verdiğinizde veya teklif sunduğunuzda veya MedWOW üzerinden diğer hizmetleri kullandığınızda; veya herhangi bir içeriksel aktivitede yer aldığınızda veya MedWOW aracılığı ile üçüncü bir tarafın hizmetini talep ettiğinizde veya bu tür bir hizmetten yararlandığınız durumlarda. Bu durumlarda, bilgilerinizi sadece hizmet kullanımınızı kolaylaştıracak şekilde paylaşacağız;
  • MEdWOW’un Kullanıcı Sözleşmesini açık bir şekilde ihlal ettiğinize veya MedWOW kullanımına dair haklarınızı kötüye kullandığınıza veya geçerli yasa, kural veya yönetmelikleri ihlal ettiğinize inanıyorsak. Bu durumlarda hatalı davranışınızın sonuçları ile ilgili harekete geçebilmek için bilgilerinizi emniyet birimleri veya yetkili merciler ve üçüncü taraflar ile paylaşabiliriz;
  • Bilgilerinizi yasalar gereği paylaşmamız veya ifşa etmemiz gerekiyor ise veya gerektiğine makul sebeplerden dolayı inanıyor isek;
  • MedWOW ile ilişkili veya MedWOW’a dair sizinle bizim aramızda veya sizinle diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar veya yasal takiplerde;
  • Bilgilerinizi paylaşmanın olası maddi hasarları veya mala gelecek zararları önleyeceğine makul nedenlerle inandığımız tüm durumlarda;
  • İlgili değişiklikler göz önünde bulundurularak ilişkiye geçilecek tüm tüzel kişi/kurumların işbu politikanın hükümlerine bağlı olacaklarını kabul etmeleri kaydıyla, MedWOW’un çalışma şeklini farkı bir çerçevede veya başka yasal yapılar veya tüzel kişiler aracılığı ile organize edecek olursak; veya başka bir tüzel kişi/kurum tarafından satın alınmış veya kendileri ile ortak olmuş isek;
  • Bu tür bilgilerin kullanımının bu politikaya uygun olacağına dair açık hükmün konulması kaydıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi ayrıca bağlı ortaklıklar, kardeş kuruluşlar ve ana kuruluşlar gibi bizimle ilişkili veya bağlı olan şirket veya organizasyonlar ile de paylaşabiliriz.

MedWOW üzerinden kişisel bilgilerinize erişim

İstediğiniz her an MedWOW hesabınıza ulaşabilir ve kişisel bilgilerinizi düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Hesabınızdaki bilgilerin doğru, tam veya güncel olmadığını fark ederseniz bunları düzeltmek için gerekli tüm değişiklikleri yapmalısınız. Yanlış, eksik veya eski bilgilerin MedWOW’a kayıt olmanızı engelleyebileceğini ve size hizmet sunma kapasitemizi azaltacağını ve sizinle irtibata geçmemizi önleyeceğini lütfen unutmayınız.

Yılda iki kereden fazla olmamak kaydıyla ve masrafları size ait olmak üzere, kendiniz veya uygun şekilde yetkilendirilmiş bir vekil veya yasal vasi aracılığı ile MedWOW veritabanlarından şahsen tanımlanabilir bilgilerinize erişebilirsiniz. Hesabınızdaki bilgilerin doğru, tam veya güncel olmadığını fark ederseniz bunları düzeltme, değiştirme veya silme talebinde bulunabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle bu talebinizi reddedebiliriz; örneğin, belli bir bilgiyi silmenin sizinle korumamız gereken iletişimimizi engelleyeceğini veya MedWOW’daki bazı faaliyetleri tehlikeye atacağını veya diğer kullanıcılara zarar vereceğini düşünüyorsak. Tüm durumlarda, talebinize vereceğimiz olumlu veya olumsuz yanıta dair sizi bilgilendireceğiz.

Başka biri adına kişisel bilgilere erişiminizden önce sizden özellikle erişmek istediğiniz kişisel bilginin sahibi veya yasal koruyucusu tarafından yetkilendirilmiş olduğunuzu ve bu bilgilere ulaşabileceğinize ve bunları düzenleyip, değiştirebileceğinize dair yazılı ve uygun şekilde imzalanmış olan bir vekaletname sunmanızı isteyebiliriz. Bu vekaletnameyi bize sunmadığınız takdirde size erişim hakkı sunmayabileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

 

Veri saklama

Geçerli yasaları, yönetmelikleri, yasal süreçleri veya resmi talepleri karşılamamız gerektiğini düşündüğümüz durumlar için istediğimiz anda istediğimiz bilgileri gözden geçirme, saklama ve/veya ifşa etme hakkı saklı tutmaktayız.

 

Tanımlama bilgileri / Çerezler

MedWOW’da tanımlama bilgilerini kullanabilmekteyiz. Çerezler, sunucularımız tarafından sizin ağ tarayıcınıza gönderilen ve sunucularımıza her erişiminde tarayıcınız tarafından geri gönderilen bilgi paketleridir.

Çerezler, eriştiğiniz MedWOW sayfası, oturum süreleriniz ve IP adresleriniz gibi çeşitli bilgiler içerebilir. Bu çerezleri ayrıca MedWOW’a her giriş yaptığınızda kullanıcı adı ve parolanızı tekrar tekrar girmekten kurtarmak için de kullanabilmekteyiz.

Çerezleri çeşitli amaçlar için kullanabiliriz; örneğin, MedWOW hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak, MedWOW kullanımına dair istatistiksel bilgi toplamak, kişisel tercihlerinize göre hizmetlerimizi özelleştirmek ve bilgi güvenliği amaçları için.

Oturumunuzu sonlandırıp, tarayıcınızı kapattıktan sonra Çerezlerden bazılarının süresi dolabilir. Bazı Çerezler ise bilgisayarınızın sabit sürücüsüne kaydedilir. Çerezlerimizi engellemek istiyorsanız lütfen yardım butonunu kullanarak, gerekli talimatları uygulayınız. Ancak çerezleri devre dışı bırakmanın MedWOW kullanımınızı zorlaştırabileceğini hatta bazı özellikleri kullanmanızı engelleyebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.

 

Bilgi Güvenliği

Kişisel bilgilerinizi korumak, hırsızlık, hasar, bilgi kaybı veya izinsiz erişim veya bilgi kullanımı risklerini en aza indirebilmek için sistemler, uygulamalar ve prosedürler uygulamaktayız. Ancak bu önlemler mutlak güvence sağlamak konusunda yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeple, gizliliğinizi korumak adına çok uğraşıyor olmamıza rağmen MedWOW’un ve veri tabanlarımızın hatalardan, yanlış işlevlerden, yasal olmayan girişim ve erişimlerden veya diğer ihlal ve kötüye kullanımlardan tamamen bağımsız olabileceğini ve MedWOW’da veya MedWOW aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz özel iletişimlerin tamamen özel kalacağını garanti etmediğimiz gibi siz de makul nedenlerle bunu bekleyemezsiniz.

 

Bu Politikadaki Değişiklikler

Bu Politikanın şartlarını zaman zaman değiştirebilir ve güncelleyebiliriz. Bu sebeple periyodik olarak okumanızı tavsiye ediyoruz. İşbu Politikada yapılacak olan temel değişiklikler MedWOW’da bildirilecek ve ilk ilandan itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

 

Bize ulaşın

MedWOW’daki 'bize ulaşın' formunu kullanarak veya service@medwow.com adresinden iletişime geçerek bize her türlü taleplerinizi, soru, cevap ve şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

 

Copyright © 2013 MedWOW ltd. Tüm hakları saklıdır.