Cath Labaratuvarı

Pazar Değeri Hesaplayıcısı
 
Daha fazla Filtre
Lütfen dikkat: Bu cihaz için arma sonuçlarınız aşağıdaki cihazları kapsamamaktadır, eğer ilgilenirseniz uygun cihazı seçiniz:
Hareketli Cath Labaratuvarı,C-Arm,Dijital Anjiyografi,Rad/Flor Odası, Görüntü Netleştirici,Radyoloji/Flor Odası, Düz Panel
 
 
 
 
Ürün Detayları
Satıcı detayları
Ürün Fiyatı (USD)
İmalat yılı

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Shimadzu
Model: Digitex Saphire
Ayrıcalıklı kullanıcı
Konum: Japonya, Chiba
100,000
2007

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Philips
Model: Integris Allura Flat Detector
Ayrıcalıklı kullanıcı
Konum: Japonya, Chiba
110,000
2001

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: ABIOMED
Model: Impella 2.5
Ayrıcalıklı kullanıcı
Konum: Amerika Birleşik Devletleri, Washington
Değerlendirme: 89%
1,272
-

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: ABIOMED
Model: Impella 2.5
Ayrıcalıklı kullanıcı
Konum: Amerika Birleşik Devletleri, Washington
Değerlendirme: 89%
1,272
-

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Philips
Model: Poly C2
Ayrıcalıklı kullanıcı
Konum: Amerika Birleşik Devletleri, Washington
Değerlendirme: 89%
240
-

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Siemens
Model: AXIOM Artis TC
Konum: Büyük Britanya, London
29,148
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
2004

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Philips
Model: Allura Xper FD10/10
Konum: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey
Pazarlık edilebilir
2005

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: GE Healthcare
Model: Innova 3100IQ
Konum: Büyük Britanya, London
93,273
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
2008

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Siemens
Model: AXIOM Artis FC
Konum: Arjantin, Santa Fe
100,000
2003

Hızla Gözat

 
Cihaz: Rad/Flor Odası, Görüntü Netleştirici
İmalatçı: GE Healthcare
Model: Advantx
Konum: Amerika Birleşik Devletleri, Florida
5,499
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
1997

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Siemens
Model: AXIOM Artis dTC
Konum: Büyük Britanya, London
34,861
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
2003

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Toshiba
Model: Infinix VC-I
Konum: Büyük Britanya, London
31,480
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
2008

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: Philips
Model: Integris Allura 9
Konum: Fransa, Île-de-France
81,614
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
2004

Hızla Gözat

 
Cihaz: Cath Labaratuvarı
İmalatçı: GE Healthcare
Model: Innova 2000
Konum: Büyük Britanya, London
64,125
This Seller accepts SafeTrade as a payment method
2004
Sayfa: 1 2 3 4 5

Cath Labaratuvarı ayrıca şu şekilde de ifade edilebilir :

Radyografik/Floroskopik Sistem, Anjiyografik-Girişimsel | X-ray Anjiyografi | Özel Prosedür Radyografik/Floroskopik Sistem | Tek Düzlem Anjiyografik Sistem | Radyografik/Floroskopik Ünite, Özel Prosedür | Radyografik/Floroskopik Ünite, Anjiyografik | Radyografik Floroskopik Ünite, Anjiyografik Girişimsel Kardiyovasküler | Girişimsel Radyografik/Floroskopik Sistem | DSA Sistemi | Dijital Vasküler Görüntüleme Sistemi | Sayısal Çıkarımlı Anjiyografi Sistemi | Dijital İntravasküler Anjiyografi Sistemi | Sayısal Çıkarımlı Anjiyografi (DSA/SÇA) Sistemi | Bipleyn Anjiyografi Sistemi | Dijital Anjiyografi Sistemi | Anjiyografi Ünitesi, Radyografi | Sineradyografi | Anjiyografi Radyografik/Floroskopik Sistem | Sistem, X-ray, Anjiyografi | Radyografik Floroskopik Ünite, Kardiyak Katerizasyon | Radyografik Floroskopik Sistem, Kardiyak Katetarizasyon | Kardiyak Katetarizasyon Ekipmanı | Kardiyak Cath Lab Görüntüleme Sistemi, Radyografi-Floroskopi | Katerizasyon X-ray Sistemi