MedWOW / Hizmetler / Aracılık/Tahkim Hizmeti
 

Aracılık/Tahkim Hizmeti

Bir anlaşmazlık durumunda müdahale edilmesini istediğiniz takdirde MedWOW Aracılık ve Tahkim Hizmetleri sunmak üzere Amerikan Tahkim Derneği’nin (AAA) bir kolu olan Anlaşmazlık Çözümü için Uluslar arası Merkez ile birlikte çalışır.

Aracılık Nedir?

Aracılık, tarafsız bir üçüncü tarafın iletişim ve anlaşmayı kolaylaştırdığı ve anlaşmazlığı çözmek üzere tarafların gönüllü olarak karar vermelerini teşvik ettiği bir süreçtir. Karşılıklı anlaşmaya ulaşılamaz ise tarafların tahkim veya yasal önlemler ile süreci sürdürme hakları vardır.
AAA aracıları dikkatlice seçilmiş avukatlar, emekli hakimler ve çeşitli profesyonel sektörlerden ve iş alanlarından uzmanlardır.

Aracılığın Avantajları:

Daha Çok Alternatif - Tarafsız bir üçüncü taraf olarak aracı, meydana gelen anlaşmazlığa objektif bir açıdan yaklaşabilir ve taraflarca daha önce düşünülmemiş olan alternatifleri bulmaya yardım eder.

Zaman Kazandırır - Aracılık herhangi bir anlaşmazlığın ilk aşamalarında ayarlanabilir ve böylece anlaşmaya çok daha çabuk varılabilir.

Para Tasarrufu Sağlar - Aracılık, azaltılmış yasal masraflar ve çalışan zamanı sayesinde paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Doğrudan Anlaşma - Taraflar anlaşmaya doğrudan dahil olurlar.

İş İlişkilerini Korur - Taraflar iş ilişkilerini sürdürme olasılığını arttırırlar.

Çok Dilli hizmet

Tahkim Nedir?

Tahkim, bir anlaşmazlığın “karar” olarak bilinen nihai ve bağlayıcı kararının verilmesi için bir veya birden çok tarafsız kişiye yönlendirilmesidir. Önemli olan, hakemin kararının (Karar) nihai ve infaz edilebilir olup, yasal zeminlerle sınırlı olmasıdır. Uluslararası tahkim uluslararası anlaşmalar ile desteklenmektedir; bunlar arasında Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İnfazı üzerine Birleşmiş Milletler Konvansiyonu yer almaktadır.

Neden ICDR?

ICDR sorun çözüm hizmetleri esnektir ve tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillendirilebilir. Taraflar prosedürü, çözüm yerini, dili ve sürecin diğer kilit bileşenlerini seçmekte özgürdür.